} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

Chương Trình Hướng Dẫn Học Tập GAKUZAI Online


Chương trình hướng dẫn sử dụng bộ sách nhằm khắc phục những nhược điểm của phương pháp học truyền thống khi chỉ có sách mà thiếu đi người hướng dẫn hay bài tập ứng dụng cho nội dung đã học. Với mục tiêu hướng đến lớn nhất là để Kohai có phương pháp học đầy đủ, toàn diện và hiệu quả nhất có thể!

Chương trình bao gồm 3 phần online lớn:

- Video hướng dẫn lộ trình, phương pháp học

- Bài tập ứng dụng online

- File nghe nội dung trong sách mọi lúc mọi nơi

Chưa có sản phẩm nào trong nhóm này !