} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

Bậc Thang Đo Nhận Thức Của Bloom

        Nhiều bạn nghĩ rằng chỉ cần đọc xong sách Nâng Cấp Trí Nhớ thì trí nhớ sẽ tăng lên nhưng xin lỗi bạn, bạn đã nhầm rồi. Luyện trí nhớ cũng giống như giảm cân, chơi nhạc, hay bất kỳ công việc nào khác. Bạn cần khổ luyện. Bạn không thể nào giảm cân chỉ bằng cách đọc sách và xem clip tập thể dục được. Chìa khóa của sự thành công là hành động. Và dưới đây, Sempai chia sẻ với bạn hành trình bạn học một điều gì đó.

1. Nhớ

        Đầu tiên, khi bạn học một kiến thức mới bạn sẽ nhớ nó.

      Nhớ là khả năng ghi nhớ và nhận diện thông tin. Nhớ là cần thiết cho tất cả các mức độ tư duy. Nhớ ở đây được hiểu là nhớ lại những kiến thức đã học một cách máy móc và nhắc lại.

        Để đánh giá mức độ nhớ của sinh viên, khi đặt câu hỏi kiểm tra thầy cô có thể dùng những động từ: liệt kê, gọi tên, định danh, giới thiệu/chỉ ra, xác định, nhận biết, nhớ lại, đối chiếu, phân loại, mô tả, định vị, phác thảo, lấy ví dụ, phân biệt quan điểm từ thực tế…

2. Hiểu

        Khi bạn nhớ được, quá trình hiểu sẽ diễn ra.

      Hiểu là khả năng hiểu, diễn dịch, diễn giải, giải thích hoặc suy diễn (dự đoán được kết quả hoặc hậu quả).  Hiểu không đơn thuần là nhắc lại cái gì đó. Sinh viên phải có khả năng diễn đạt khái niệm theo ý hiểu của họ.

        Với mục đích đánh giá xem sinh viên hiểu bài đến đâu, thầy cô có thể dùng các động từ sau trong câu hỏi kiểm tra: diễn giải, phân biệt, chứng tỏ, hình dung, trình bày lại, viết lại, lấy ví dụ, tóm tắt, giải thích, diễn dịch, mô tả, so sánh, chuyển đổi, ước lượng…

3. Vận dụng

        Đây là mức cơ bản mà tất cả các bạn học kỹ năng cần đạt được. Nhưng đa số họ bỏ cuộc ở mức độ hiểu.

        Vận dụng là khả năng sử dụng thông tin và chuyển đổi kiến thức từ dạng này sang dạng khác (sử dụng những kiến thức đã học trong hoàn cảnh mới). Vận dụng là bắt đầu của mức tư duy sáng tạo. Tức là vận dụng những gì đã học vào đời sống hoặc một tình huống mới.

        Để đánh giá khả năng vận dụng của sinh viên, thì câu hỏi mà các thầy cô sử dụng thường có những động từ sau: áp dụng, phân loại, sửa đổi, đưa vào thực tế, chứng minh, ước tính, vận hành, giải quyết, minh họa, tính toán, diễn dịch, thao tác, dự đoán, bày tỏ…

4. Phân tích

        Đây là mức cao hơn của vận dụng, đó là bạn phân tích được những kiến thức mình đã học

      Là khả năng nhận biết chi tiết, phát hiện và phân biệt các bộ phận cấu thành của thông tin hay tình huống. Ở mức độ này đòi hỏi khả năng phân nhỏ đối tượng thành các hợp phần cấu thành để hiểu rõ hơn cấu trúc của nó.

Muốn đánh giá khả năng phân tích của sinh viên, khi đặt câu hỏi kiểm tra thầy cô có thể sử dụng các động từ: đối chiếu, so sánh, chỉ ra sự khác biệt, phân loại, phác thảo, liên hệ, phân tích, tổ chức, suy luận, lựa chọn, vẽ biểu đồ, phân biệt…

5. Tổng hợp

        Đây là mức độ mà phần lớn học sinh, sinh viên ở israel phải đạt đến. Còn ở Việt Nam thì đang vật vã với mức Nhớ.

      Tổng hợp là khả năng hợp nhất các thành phần để tạo thành một tổng thể/ sự vật lớn. Ở mức độ này sinh viên phải sử dụng những gì đã học để tạo ra hoặc sáng tạo một cái gì đó hoàn toàn mới.

        Các động từ có thể dùng cho câu hỏi kiểm tra với mục đích đánh giá khả năng tổng hợp của sinh viên: thảo luận, lập kế hoạch, so sánh, tạo mới, xây dựng, sắp đặt, sáng tác, tổ chức, thiết kế, giả thiết, hỗ trợ, viết ra, báo cáo, hợp nhất, tuân thủ, phát triển…

6. Đánh giá - Sáng Tạo

        Đây là cấp độ cao nhất của nhận thức, khi bạn có thể đánh giá một kiến thức nào đó. Phần trăm cao bạn có thể tạo ra những thứ mới mẻ hơn.

      Đánh giá là khả năng phán xét giá trị hoặc sử dụng thông tin theo các tiêu chí thích hợp. (Hỗ trợ đánh giá bằng lý do/lập luận). Để sử dụng đúng mức độ này, sinh viên phải có khả năng giải thích tại sao sử dụng những lập luận giá trị để bảo vệ quan điểm.

        Những động từ sử dụng trong câu hỏi kiểm tra ở mức độ đánh giá là: phê bình, bào chữa, thanh minh, tranh luận, bổ trợ cho lý do/lập luận, kết luận, định lượng, xếp loại, đánh giá, lựa chọn, ước tính, phán xét, bảo vệ, định giá…

        Là khả năng phán xét giá trị hoặc sử dụng thông tin theo các tiêu chí thích hợp (hỗ trợ đánh giá bằng lý do/lập luận).

        Trên đây là hành trình tri thức mà người học phải trải qua vì vậy bạn đừng vội vàng nghĩ rằng mình đã giỏi và từ bỏ.

Hãy kiên trì, thành công sẽ đến với bạn. Chúc bạn học tốt!


Sempai Lê Tùng!